สมาร์ทฟลาวเวอร์ ป๊อป แผงพลังแสงอาทิตย์ยอดอัจฉริยะ

News
Date: 15/07/2016


     การนำระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซลาร์เซลล์แบบใช้ในครัวเรือน กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากราคาที่ถูกลง ประกอบกับกระแสการประหยัดพลังงานรวมทั้งการใช้พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ก็เป็นอีกปัจจัยที่ผู้คนยุคปัจจุบันให้ความสนใจมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตแผงพลังแสงอาทิตย์พยายามคิดค้นรูปแบบและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาตอบสนองความต้องการใช้งานในระดับครัวเรือนหรือระดับชุมชน ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นขนาดที่เล็กลง รูปทรงกะทัดรัด แต่ให้พลังไฟฟ้ามากเพียงพอที่จะใช้กับการให้แสงสว่างและชาร์จไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน รวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

     สมาร์ทฟลาวเวอร์ ป๊อป (smartflower POP) เป็นชุดผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดด ที่ได้รับการออกแบบและผลิตออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าวมาข้างต้น มีการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ปี 2553 เป็นลำดับจนล่าสุด สมาร์ทฟลาวเวอร์ ป๊อป รุ่นปัจจุบันสามารถให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นถึง 40 % เนื่องจากมันสามารถทำความสะอาดตัวเอง ทำความเย็นให้ตัวเอง ทำให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับองศาและทิศทางตามแสงแดด     อเล็กซานเดอร์ สวาเทค ผู้บริหารของสมาร์ทฟลาวเวอร์ ป๊อป เปิดเผยว่า ผลงานชิ้นนี้เป็นการผนวกเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน อัจฉริยะนั้นหมายถึง สมาร์ทฟลาวเวอร์ ป๊อป ซึ่งมีแผงโซลาร์เซลล์ประกอบเข้าด้วยกันเหมือนรูปใบพัดของพัดลม หรือเหมือนกลีบดอกไม้ (ขนาดพื้นที่รวม 18 ตารางเมตร) สามารถคลี่หรือกางออกโดยอัตโนมัติในทุก ๆ เวลาเช้า จากนั้นระบบทำความสะอาดตัวเองก็จะเริ่มทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับแสงแรกของดวงอาทิตย์ มันจะหันแผงโซลาร์เซลล์รับทิศทางแดดโดยอัตโนมัติ และจะปรับองศา ปรับทิศทางตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน เว็บไซต์ของบริษัทระบุว่า สมาร์ทฟลาวเวอร์ ป๊อป 1 ชุด สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 3,400-6,200 kWh ต่อปี แต่ยังไม่มีราคาระบุไว้

     และเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน มันยังมีขนาดกะทัดรัด สามารถถอดเก็บ เคลื่อนย้าย และติดตั้งใหม่ได้ง่าย สามารถพกพาใส่รถไปเมื่อมีการย้ายบ้าน “นี่เป็นครั้งแรกที่คุณสมบัติอัจฉริยะรวมอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกัน มันใช้ง่าย ติดตั้งง่ายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ผู้ใช้งานสามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลว่ามันผลิตและสะสมพลังงานได้มากน้อยเพียงใดแล้ว มีการใช้งานไปเท่าไหร่ แถมยังโยกย้ายเคลื่อนที่ได้ตามใจต้องการ เรียกได้ว่า ผู้ใช้สามารถควบคุมมันได้อย่างเต็มรูปแบบ” ผู้บริหารของสมาร์ทฟลาวเวอร์ ป๊อปกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
        http://www.thansettakij.com/2016/07/15/70383