พลังงานสะอาดจากแสงแดด เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย

News
Date: 26/01/2017
นายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ นายโชติทิวัตถ์ จิรภัทรพุฒิธนา กรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัทฟ้าชัย วิศวกรรม จำกัด พันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลด้วยพลังงานสะอาด (Moving Thai Industry Beyond Others by Clean Energy)” โดยมี พล.อ.พงษ์ศิริ เศวตเศรนี อดีตผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นประธานที่ห้องแซฟฟาย อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานสัมมนา จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 200 บริษัท
ด้านนายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน์ กล่าวว่า หลายหน่วยงานในปัจจุบันนี้ ให้ความสนใจการใช้พลังงานทดแทน ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติพลังงานธรรมชาติ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่า และเต็มประสิทธิภาพ โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในเครือ กฟภ. มุ่งเน้นการพัฒนาการลงทุนและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน เล็งเห็นสำคัญและเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่สนใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาการขอ รง.4 ในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ รวมถึงผลประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ นายพัลลภกล่าว
สำหรับ นายโชติทิวัตถ์ จิรภัทรพุฒิธนา กล่าวว่า พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโซลาร์เซลล์ เป็นแหล่งพลังงานทดแทน โดยเป็นที่ยอมรับกันว่า สะอาด ไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษใดๆ ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ไม่สร้างเสียงรบกวน และที่สำคัญเป็นพลังงานที่ไม่สิ้นสุด โดยมีอายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ ยาวนานกว่า 25 ปี หากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น จะช่วยลดผลกระทบของสภาวะเรือนกระจก ลดการพึ่งพาน้ำมันและถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าได้

ที่มา : ไทยรัฐ